Prosjektforslag

Som navnet sier prøver TIS å samle alle ideer, store og små, for å se om det er mulig å realisere dem. Ideene kommer altså fra lag og organisasjoner og der er mange som har bidratt.

TIS prøver å samle det i en plan/skisse og ta vare på ideene. Noen av dem jobber TIS med selv, men de store og tunge prosjektene blir som regel grepet av lag/organisasjon eller ildsjeler i bygdene. Det å så en spire og få andre interessert er ofte det viktigste.

AsplanViak med 2 kart Tursti med to kartvedlegg

Idrettsanleggene_med_stier_S_og_P_01.11-11