Planoversikt

Oversikt bolig, idrett, kultur, næringspark:

Kyrkjeskaret AS jobber med å klargjøre tomter nord for “Prestekrysset”.
Kommunen har overtatt en liten del av arealet nærmest vegen (overfor bensinstasjon), men i området lenger oppe i feltet og over vegen for Vatne Ungdomsskule er nå reguleringsplan utlyst.

Det er usikkert når alle løsninger er på plass for at den skal bli godkjent. Vi vil komme tilbake med oppdatert informasjon så snart vi har noe nytt.