Befolkningsgrunnlag

Tabellen under viser befolkningsgrunnlaget som funksjon av reisetid fra Haram og nabokommunene til/fra Eidet. De angitte tidene viser reisetid med bil.

Kjøretider og befolkning til/fra Eidet
Kjøretid 5 minutt 15 minutt 25 minutt 35 minutt 45 minutt
Haram 2500 5000 6000 7000 8500
Skodje 300 3600 3600 3600 3600
Vestnes   200 1000 5300 6600
Ålesund   1000 30000 38000 39000
Giske     2000 6300 6400
Sula       3000 7000
Misund       100 1000
Ørskog     2000 2000 2000
Stordal       300 1000
Sykkylven         3000
Total 2800 9800 44600 65600 78100