Strategi

VTI skal :

være pådriver i arbeidet for å utvikle Eidet til det beste for lokalsamfunnet, selskapene og ansatte som etablerer seg, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig.

  • vektlegge mulighetene for- og tilby boplasser med generasjonsmuligheter.
  • tilby strategiske og attraktive boplasser i nærhet til ett betydelig geografisk arbeidsmarked der flytting ikke er nødvendig.
  • tilby attraktive boplasser med nærhet til næringspark, barnehage, skole, helsetjenester, idrett, fritid, kultur, natur og miljø.
  • styrke kommunens posisjon som en solid leverandør av arbeidstakere og øke antall innbyggere, noe som gjør kommunen attraktiv for bedrifter som skal etablere seg.
  • legge til rette attraktive områder for etablering av næring.
  • støtte arbeidet med videre utvikling av idrettsanlegg og området rundt. Dette øker kvalitet og tilbud til alle brukere i området.

For å nå målet har VTI gått til innkjøp av bolig- og næringsareal i hjertet av dette området, Eidet.  VTI eier i dag 40.000 m2. som næringsareal. Kyrkjeskaret AS har kjøpt boligareal for om lag 70.000 m2 til utvikling av boligformål.