Avstander og tider

Eidet – det store trafikknutepunktet

Strategiske og attraktive boplasser i nærhet til ett betydelig geografisk arbeidsmarked.

Her kan du bytte arbeidsplass uten å flytte, du har et stabilt bomiljø her.

Kartet viser potensialet for området. Alle avstander og tider er fra Eidet:

Med en kjøretid på 45 minutter er rekkevidden 80 000 mennesker