GEOGRAFI

Lokalisering

I østre del av Haram kommune finner du bygdene Vadset, Tennfjord, Eidsvik og Vatne.

Over tid vil disse 4 bygdene vokse mer og mer sammen rundt Eidet – det store trafikknutepunktet. Rundt Eidet er det fellesfunksjoner som idrettsanlegg, ungdomsskole, barnehage og butikker, helsetjenester og næringsvirksomheter. Området er selve innfallsporten til Haram kommune. Det er også innfallsporten til Sandøy, Midsund og deler av Vestnes kommune. og er sentralt sett i forhold til regionsenteret Ålesund.

Digerneset påvirker handelsmønsteret i Haram

  • Gjennom Eidet går all trafikk til og fra Haram Kommune
  • Årsdøgntrafikken har betydelig økning, og vi registrerer nå at handelsmønsteret i Haram er under endring. Mye av trafikken til og fra Haram gjennom Eidet indikerer turer til Digerneset for handel.