Visjon

VTI AS skal utvikle Eidet og ser for seg en sammensmelting av bygdene Vadset, Tennfjord, Eidsvik og Vatne til en attraktiv og framtidsrettet bygd.

VTI AS og Kyrkjeskaret AS ønsker gode miljø der boligbygging og utvikling av næringsliv og kultur står sentralt.