Folketall

Utvikling rundt Eidet
Det bor i dag ca 3 000 mennesker rundt Eidet og det er den delen av kommunen som har hatt størst økning i folketall de siste årene. Prognosene for dette området i et 10-års perspektiv er om lag 4 000 mennesker.

I 2003 ble kommunedelplan for Vatne/Eidsvik/Tennfjord-område ferdig og godkjent. I følge denne planen vil det de kommende år bli bygd ca 500 nye boliger i dette området, og folketallet vil øke med ca 1000 personer.