T I S

TIS er en forkortelse for Trivsel I Sentrum. Dette er en organisasjon som har samlet ca 30 lag og organisasjoner i Vatne/Tennfjord-området i arbeidet for idrett, natur og kultur i området rundt Eidet. IL Ravn er med i TIS og har store anlegg i dette området, bl.a. fotballbaner, hoppbakker og lysløyper.

Skisse

TIS har fått betydelig støtte frå husbanken til planarbeidet. Det er etablert et bygdeutviklingsutvalg som gir støtte til/arbeider med forskjellige prosjekt i området. Det kan nevnes nytt kultur/idrettshus, travbane, tursti for sykehjemspasienter, parkanlegg ved ungdomsskolen, turstier rundt Vatnevatnet, ridestier mm.

Alt dette er med på å gi et stadig bedre bomiljø i området.