NÆRINGSPARK

VTI eier i dag eit areal på ca 40 mål på Eidet. Området ligger rett ved det mest sentrale- og trafikkerte vegkrysset i kommunen med en årsdøgntrafikk på ca 5 000 biler. Trafikken er sterkt voksende.

Arealet er regulert til næringspark og er tenkt utnyttet til handel, kontor, tjenesteytende næringer og lettere industri/verksted. Det er også prosjektert et “park & ride” – anlegg (parkeringsplass i kombinasjon med busstopp).

Næringsparken vil bli en sentral samlingsplass for folk i området.

Ta kontakt dersom du er interessert i etablering

Skisse næringspark