Regulert område

Kyrkjeskaret AS har fått regulert boligfelt B6. Endelig godkjenning i Haram kommunestyre 26/2-2015. Feltet er en forlengelse av eksisterende boligfeltet på Eidet, mot vest. Det ligger nord for fylkesveg 661, rett ovenfor Vatne Ungdomsskole og Eidet Kulturhall.

Tomter er nå klar for salg. Kontakt Kyrkjeskaret AS, v/Per Hofseth. Mob: 934 84 289

For å se kart, sjekk Byggefelt B6.