KYRKJESKARET AS

I følge kommunedelplanen for Vatne, Eidsvik og Tennfjord er det ventet ca 500 nye boliger og en økning i folktallet på 1000 personar i område. Alle de nye boligene vil ha mindre enn 3 minutt kjøretur fra næringsparken.  Ca 1/3 av dem vil ligge helt inn til næringsparken.

VTI har brukt mye kompetanse på utredning av arealet på Eidet og det er inngått flere avtaler om kjøp av grunn til boligtomter. Det mest attraktive boligfeltet ligger nær næringsparken og butikksenter, idrettsanlegg, skole, kulturhus/idrettshall, barnehage, helsetjenester og bussterminal (under planlegging).

Utvikling av byggefeltet er nå skilt ut fra VTI i ett eget aksjeselskap, Kyrkjeskaret AS. Dersom ditt firma er interessert i å være med i utbyggingen av byggefeltet, ta kontakt med VTI.

Boligetablering på og rundt Eidet
Fra dette stedet når du om lag 80 000 mennesker på 45 minutts kjøring. Det betyr at det kan etableres et livslangt boforhold her, og du kan skifte jobb uten at du må flytte fra stedet. Dette gir stabile og gode boforhold tilknyttet nærliggende kulturtilbud og trafikksenter.