Visjon

VTI skal utvikle Eidet og ser for seg en sammensmelting av bygdene Vatne, Eidsvik og Tennfjord til en aktiv og framtidsrettet bygd.

VTI ønsker gode miljø der boligbygging og utvikling av næringsliv og kulturliv står sentralt.