Avstander og tider

Eidet – det store trafikknutepunktet

Strategiske og attraktive boplasser i nærhet til ett betydelig geografisk arbeidsmarked der flytting ikke er nødvendig.
Strategisk plassering av næringsareal til et betydelig markedspotensial.
Kartet viser potensialet for området. Alle avstander og tider er fra Eidet: