GEOGRAFI

Lokalisering
Haram kommune er en av de største landkommunene på Sunnmøre med knapt 9000 innbyggere. Brattvåg er kommunesenter med ca 2500 innbyggere.

I østre del av Haram kommune finner du bygdene Vatne, Eidsvik og Tennfjord. Se kart under.

Over tid har disse 3 bygdene vokst mer og mer sammen rundt Eidet – det store trafikknytepunktet. Rundt Eidet er det fellesfunksjoner som idrettsanlegg, ungdomsskole, barnehage og butikker. Området er selve innfallsporten til Haram kommune. Det er også innfallsporten til Sandøy, Midsund og deler av Vestnes kommune.

Selv om dette området er i utkanten av kommunen er det likevel den mest “sentrale” delen av kommunen sett i forhold til regionsenteret Ålesund.