Reguleringsplan for boligfelt i Kyrkjeskaret utlyst!

Kyrkjeskaret AS jobber med å klargjøre tomter i Kyrkjeskaret.
Haram Kommune har overtatt en liten del av arealet nærmest vegen (overfor bensinstasjon), men dette gjelder området lenger oppe og ett område over vegen for Vatne Ungdomsskule.

Reguleringsplan er nå utlyst.